Thông báo lịch nghỉ mát hè năm 2019

Công ty TNHH Okawa Việt Nam trân trọng thông báo lịch nghỉ mát hè năm 2019 của CBCNV.